AKTUALNOŚCI

Wakacyjny konkurs-wygraj nagrody!!!

18-07-2019

OGŁASZAMY WAKACYJNY KONKURS!!! Za zakupy zrobione na KIERMASZU wyprzedażowym...

czytaj więcej >

Kosiarki elektryczne i spalinowe-5%…

04-07-2019

NO TO KOSIMY CENY....KOSIAREK 📢🏡💸Tylko do 13.07.2019 KOSIARKI spalinowe i...

czytaj więcej >

Wymarzone produkty w dogodnych rata…

29-04-2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy zakupy w wygodnym...

czytaj więcej >

Wielka Wyprzedaż-Kiermasz w Ramexie

10-04-2019

Zapraszamy na WIELKĄ WYPRZEDAŻ w każdy czwartek w...

czytaj więcej >

Zmiana godzin pracy od 01.04.2019-M…

27-03-2019

Szanowni Klienci 📢Uprzejmie informujemy o nowych godzinach pracy Marketu...

czytaj więcej >

Wiosenna oferta-gazetka na marzec…

08-03-2019

Wiosenna oferta w naszych Marketach Ramex!!!🌹🌞 Przedstawiamy Wam produkty...

czytaj więcej >

Gazetka na lipiec!

08-03-2019

           

czytaj więcej >

Tańsze tankowanie z Kartą Stałego K…

06-03-2019

Jak wiadomo, Ramex robi najlepsze promocje dla swoich...

czytaj więcej >

Konkurs rozstrzygnięty!!!

28-02-2019

Szanowni Państwo...ogłaszamy wyniki konkursu :) Nagrodę główną-ODŚNIEŻARKĘ STIGA otrzymał...

czytaj więcej >

Konkurs z okazji Tłustego Czwartku…

27-02-2019

Z okazji Tłustego Czwartku ogłaszamy konkurs, odchudzający paragony...

czytaj więcej >

Projekt łazienki-Nowa Gala

26-02-2019

Nowy projekt..nowej łazienki...z płytkami Nowej Gali  Głównym atutem szarej...

czytaj więcej >

Zakończenie emisji Programu Lojalno…

05-02-2019

Szanowni Klienci!!! Uprzejmie informujemy o zakończeniu emisji Programu Lojalnościowego...

czytaj więcej >

Ramex SKI 2019-relacja z Predazzo

05-02-2019

Ramex Ski 2019 niestety dobiegł końca, więc dzielimy...

czytaj więcej >

OGŁASZAMY WAKACYJNY KONKURS!!!

b_800_600_0_00_images_kiermasz-FB.png

Za zakupy zrobione na KIERMASZU wyprzedażowym w terminie od 18.07-31.08.2019 roku za min 300zł netto możesz wygrać nagrody główne:

w lipcu: grill WEBER

w sierpniu: mini lodówkę

Szczegóły promocji znajdują się w regulaminie oraz naszym Facebooku. Zapraszamy do wzięcia udziału w promocji!!!!

Regulamin Promocji „Wakacyjny konkurs”

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wakacyjny konkurs”. Regulamin Konkursu zawiera warunki uczestnictwa i jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ramex.pl.  Informacje na temat zasad i Konkursu Klienci mogą uzyskać pisząc na e-mail: .

 • 1 DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

 1. Konkurs- dla Klientów indywidualnych w punktach sprzedaży Ramex w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123 C.
 2. Organizator - Ramex sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 123C, posiadający NIP o numerze 734-351-69-36, REGON 122671197.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która spełniła warunki kwalifikujące ją do uczestnictwa w Promocji.
 4. Strona internetowa Organizatora – przez stronę internetową rozumie się stronę o adresie ramex.pl
 5. Materiały Informacyjne - materiały drukowane oraz materiały elektroniczne, w szczególności strona internetowa Ramex sp. z o.o. S.K.A oraz wszelkie informacje dystrybuowane przez Organizatora do Uczestników.
 6. Punkt sprzedaży – Market w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123C-namiot wyprzedażowy.
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 18 lipca 2019 r. i trwa do 31 sierpnia 2019 r..
 2. Celem Konkursu jest zwiększenie sprzedaży Produktów dystrybuowanych przez Organizatora oraz zachęcenie do systematycznej współpracy Uczestników
  z Organizatorem.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian
  lub daty zakończenia bądź przedłużenia Konkursu nastąpi w szczególności
  za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia niektórych produktów z Konkursu.
 5. Promocje nie łączą się.

 

 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być :
 • pełnoletni Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Konkursu nabyli Produkty Promocyjne.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
 2. Uczestnikiem Konkursu jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
 1. a) w okresie od 18 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. zrobił zakupy na fakturę za min. 300 zł brutto,
 2. W Konkursie biorą udział :
 3. Paragony na kwotę min 300zł  za zakupy zrobione na KIERMASZU
 4. b) faktury gotówkowe, które zostały zapłacone w terminie określonym na fakturze, za zakupy zrobione na KIERMASZU.

 

 • 4 NAGRODY

 

 1. Nagrody w Konkursie „Wakacyjny konkurs” otrzyma osoba, która spełniła warunki opisane w §3 Warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Nagrody od pierwszego miejsca przyznawane są Klientom, którzy w okresie od 18 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. zrobili łącznie zakupy za najwyższą kwotę. 
 3. Nagrodami w Konkursie „Wakacyjny konkurs” są :

LIPIEC:

I m – ce: Grill WEBER

II i III  - po leżaku.

            SIERPIEŃ

I m – ce: mini  lodówka

 II i III –po leżaku 

Dotyczy tylko i wyłącznie artykułów zakupionych na KIERMASZU.

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16 września 2019 r. na stronie internetowej, Facebooku oraz na Informacji w Markecie w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123 C.
 2. Nagrody będzie można odebrać od dnia 16 września 2019 r. do dnia 11 października 2019 r.

w siedzibie Firmy Ramex Sp. z o.o. S.K.A.

 

 

 • 5 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO KONKURSU

 

 1. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi z tytułu Konkursu „Wakacyjny konkurs” mogą być składane drogą mailową na adres   przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty powstania uwagi lub zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone po terminie opisanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Pisemna informacja powinna zawierać dokładne dane, adres reklamującego, jak również opis i przyczynę uwagi lub zastrzeżenia.
 3. Organizator rozpatrzy zgłoszony wniosek w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne nagród oraz szkody powstałe podczas transportu. Odpowiedzialność za wady przedmiotów stanowiących nagrody ponosi producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Konkursie, a w szczególności za wadliwe działania poczty elektronicznej oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku materiałów informacyjnych dotyczący Konkursu.

 

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej ramex.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym powiadamianiu Uczestników za pośrednictwem strony internetowej ramex.pl.
 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu Konkursu na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury opisanej w 5 w niniejszym Regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

 

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU I PRZETWARZANIe DANYCH OSOBOWYCH

Ja ……………………………..… ur……………………. (data i miejsce urodzenia) legitymujący się dokumentem…………………………. (seria i numer dokumentu) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia konkursowego wraz z  podaniem imienia i nazwiska (lub Imienia i pierwszej litery nazwiska)wraz z wygraną nagrodą, na Facebooku firmy RAMEX sp z o.o S.K.A oraz na potrzeby marketingowe strony internetowej na czas nieokreślony w ramach wygranej w konkursie „Wakacyjny konkurs”

……………………………………..

(podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

b_800_600_0_00_images_65163970_2225417697576994_8527131522908553216_n.jpg

NO TO KOSIMY CENY....KOSIAREK 📢🏡💸
Tylko do 13.07.2019 KOSIARKI spalinowe i elektryczne z dodatkowym 5% rabatem!!!
Kosiarki objęte rabatem:
ELEKTRYCZNE:
👉1200W LE12-32-PI-J NAC
👉1600W LE16-38-PI-G NAC
👉1800W LE18-42-PI-G NAC

SPALINOWE:
👉z napędem 750 DOV SERIES B&S LS50-750EX-HS NAC
👉LS1166-50675EXI NAC
👉4,75 KM LS46-475-H NAC
👉6,75 KM LS50-680-H NAC

Zapytaj o ofertę naszych doradców:
📩
☎️18 444 14 04

Zapraszamy 😀

b_800_600_0_00_images_sds.jpg

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy zakupy w wygodnym systemie ratalnym 0%!!!

Korzystając z zaproponowanej usługi klienci mogą zakupić bramy, okna, drzwi i ogrodzenia WIŚNIOWSKI w dogodnych ratach, które będą rozwiązaniem ich problemu w obliczu braku funduszy w danym momencie zakupowym. Dzięki systemowi ratalnemu, który dostępny jest w wybranych punktach sprzedaży WIŚNIOWSKI https://www.wisniowski.pl/gdzie-kupic, inwestor nie musi korzystać z trudnodostępnych kredytów hipotecznych, czy odkładać zakupu w czasie. Poprzez tak korzystny system ratalny zyskuje szybki dostęp do środków finansowych, co niejednokrotnie pozwoli na zakup produktów z wyższej półki, luksusowych, spełniających najwyższe oczekiwania.

Kredytodawcą jest Credit Agricole Bank Polska S.A. - to jeden z liderów finansowania potrzeb konsumenckich, mający ponad 20-letnie doświadczenie. Bank jest częścią międzynarodowej grupy Credit Agricole, która działa w 49 krajach i obsługuje 52 mln klientów. Na ten moment bank Credit Agricole posiada ponad 12 000 partnerów biznesowych w Polsce, a profesjonalizm i wiarygodność przyczyniły się do wyróżnienia przez konsumentów złotym godłem „Konsumencki Lider Jakości” w kategorii system ratalny w 2017 i 2018 roku. Proponowany przez bank Credit Agricole system ratalny to minimum formalności (15 minut w punkcie sprzedaży) i szeroki wachlarz kredytowanych towarów i usług.


Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty wiosennej RATY 0%. Nie czekaj! Zamknij swoją inwestycję już dzisiaj i zapłać za wymarzone bramy, okna, drzwi i ogrodzenia w dogodnych ratach.

https://www.wisniowski.pl/wisniowski/o-nas/aktualnosci/3328-wymarzone-produkty-do-domu-w-wygodnych-ratach-0

ratybig.png

weso1.png

Zapraszamy na WIELKĄ WYPRZEDAŻ w każdy czwartek w namiocie przed Marketem Budowlanym RAMEX!!!!
W ofercie wyprzedażowej m.in:
* skrzydła drzwiowe
* donice
* firany
* akcesoria łazienkowe DUSHY, GALICA, WITROCHEM
* lampy wiszące i stojące
* świetlówki
* obrazy
i wiele innych artykułów!!!

Nie przegap okazji i ciesz się udanymi zakupami w najlepszych cenach!!!!

b_800_600_0_00_images_kiermasz_FB.png

Szanowni Klienci 📢
Uprzejmie informujemy o nowych godzinach pracy Marketu w Nowym Sączu, Ul. Wiśniowieckiego 123 C

Od 01 kwietnia pracujemy w godzinach:
od pon-pt 7-18
sobota: 8-16

Serdecznie zapraszamy!!!

b_800_600_0_00_images_Projekt_bez_tytuu.png

Wiosenna oferta w naszych Marketach Ramex!!!🌹🌞

Przedstawiamy Wam produkty w lekkiej, odświeżonej cenie 

UWAGA: Ilość produktów z oferty specjalnej jest ograniczona!!! Oferta obowiązuje do 31.03. 2019 r lub do wyczerpania stanów magazynowych

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!!!

Markety Budowlane w Nowym Sączu oraz w Piwnicznej są czynne:
od pon - pt od 7:00-20.00
soboty: 8.00-16.00

Przypominamy, że z Kartą Stałego Klienta otrzymasz atrakcyjne rabaty

 

b_800_600_0_00_images_gaz1.png   b_800_600_0_00_images_gaz2.png

 

 

   b_800_600_0_00_images_GAZETKA-lipiec-1.png      b_800_600_0_00_images_GAZETKA-lipiec-2.png

b_800_600_0_00_images_Z_kart_Staego_Klienta_5_gr_l_rabat.png

Jak wiadomo, Ramex robi najlepsze promocje dla swoich KLIENTÓW 

Dziękujemy za Waszą lojalność 🤝

Tym razem rozdajemy rabaty na tankowanie na naszej STACJI PALIW PETRODOM ⛽️
Dla posiadaczy Karty Stałego Klienta oferujemy rabat -5 groszy/litr paliwa 👍

Jeśli jeszcze nie posiadasz naszej Karty Lojalnościowej, możesz ją odebrać w każdej chwili w naszych Marketach RAMEX.

OFERTA NA TAŃSZE TANKOWANIE OBOWIĄZUJE OD 11.03.2019 r

Nasza stacja paliw:
http://www.ramex.pl/pl/oferta/stacja-paliw

b_800_600_0_00_images_Z_kart_Staego_Klienta_5_gr_l_rabat.png

b_800_600_0_00_images_666.png

Szanowni Państwo...ogłaszamy wyniki konkursu :)

Nagrodę główną-ODŚNIEŻARKĘ STIGA otrzymał Pan Piotr z Małej Poręby, któremu serdecznie gratulujemy wygranej w konkursie 

Serdecznie zapraszany do wzięcia udziału w organizowanych przez nas konkursach. Czekają na Was cenne nagrody!!!

b_800_600_0_00_images_666.png  b_800_600_0_00_images_3a.png b_800_600_0_00_images_333.png  b_800_600_0_00_images_4a.png  b_800_600_0_00_images_5a.png