Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE ico10.png
 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON ico10.png
 Krajowy Rejestr Sądowy  ico10.png
 Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy ico10.png 
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego ico10.png 
Zasady obrotu paletami używanymi  ico10.png
 Certyfikat ubezpieczenia ico10.png