1.jpgRamex Ski to coroczna edycja wyjazdu rekreacyjno-szkoleniowego organizowanego przez Firmę Ramex.