b_180_120_16777215_00_images_lazak.png

 

❗️UWAGA ❗️

Mamy dla Was Wakacyjny Konkurs 🤩
Do wygrania extra LEŻAK ☀️

Co trzeba zrobić by wygrać?
1. Polub nasz Fanpage na FB
2. Udostępnij post konkursowy i zaproś trzech znajomych
3. Zrób zakupy w naszym markecie za min 300 zł i wyślij na maila 👉 👈 swój paragon.

Wygrywa pierwsze 20 osób. 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️

⏳Okres trwanie konkursu: 13.07-31.07.2020r.

 

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wakacyjny konkurs”. Regulamin Konkursu zawiera warunki uczestnictwa i jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ramex.pl.  Informacje na temat zasad i Konkursu Klienci mogą uzyskać pisząc na e-mail: .

 • 1 DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

 1. Konkurs- dla Klientów indywidualnych w punktach sprzedaży Ramex w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123 C.
 2. Organizator- Ramex sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 123C, posiadający NIP o numerze 734-351-69-36, REGON 122671197.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która spełniła warunki kwalifikujące ją do uczestnictwa w Promocji.
 4. Strona internetowa Organizatora – przez stronę internetową rozumie się stronę o adresie pl
 5. Materiały Informacyjne - materiały drukowane oraz materiały elektroniczne, w szczególności strona internetowa Ramex sp. z o.o. S.K.A oraz wszelkie informacje dystrybuowane przez Organizatora do Uczestników.
 6. Punkt sprzedaży– Market w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123C
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 13 lipca 2020 r. i trwa do 31.07.2020r.
 2. Celem Konkursu jest zwiększenie sprzedaży Produktów dystrybuowanych przez Organizatora oraz zachęcenie do systematycznej współpracy Uczestników
  z Organizatorem.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian
  lub daty zakończenia bądź przedłużenia Konkursu nastąpi w szczególności
  za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia niektórych produktów z Konkursu.
 5. Promocje nie łączą się.

 

 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być :
 • pełnoletni Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Konkursu nabyli Produkty Promocyjne.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
 2. Uczestnikiem Konkursu jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
 3. a) w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31.07.2020r. zrobił zakupy za min. 300 zł brutto i wyśle do działu marketingi paragon na adres  b) polubi fanpage ramexu na Facebook’u c) udostępni post konkursowy i oznaczy 3 osoby
 4. W Konkursie biorą udział :
 • 4 NAGRODY

 

 1. Nagrody w Konkursie „Wakacyjny konkurs” otrzyma osoba, która spełniła warunki opisane w §3 Warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Nagrody od pierwszego miejsca przyznawane są pierwszym 18 klientom, którzy spełnili wszyskie wymogi dotyczące konkursu.
 3. Nagrodami w Konkursie „Wakacyjny konkurs” jest LEŻAK.

 

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 7.08.2010 na stronie internetowej, Facebooku oraz na Informacji w Markecie w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123 C.
 2. Nagrody będzie można odebrać od dnia 10.08-14.08.2020 w siedzibie Firmy Ramex Sp. z o.o. S.K.A.

 

 

 • 5 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO KONKURSU

 

 1. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi z tytułu Konkursu „Wakacyjny konkurs” mogą być składane drogą mailową na adres   przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty powstania uwagi lub zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone po terminie opisanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Pisemna informacja powinna zawierać dokładne dane, adres reklamującego, jak również opis i przyczynę uwagi lub zastrzeżenia.
 3. Organizator rozpatrzy zgłoszony wniosek w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne nagród oraz szkody powstałe podczas transportu. Odpowiedzialność za wady przedmiotów stanowiących nagrody ponosi producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Konkursie, a w szczególności za wadliwe działania poczty elektronicznej oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku materiałów informacyjnych dotyczący Konkursu.

 

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym powiadamianiu Uczestników za pośrednictwem strony internetowej pl.
 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu Konkursu na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury opisanej w 5 w niniejszym Regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzebujesz narzędzi lub sprzętu budowlanego?
NIE KUPUJ
WYNAJMIJ U NAS !
Ramex
Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 123 C , Węgierska 79

18 444-14-04 wew.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Wynajmiesz również:

Piwniczna ul. Węgierska 2A
Kraków ul. Bociana 16
Nowy Targ ul. Szaflarska 103B
Rzeszów ul. Zawiszy Czarnego 56

 

b_180_120_16777215_00_images_wypozyczalnia1_Obszar_roboczy_1.jpg

#młotwyburzeniowy #opalarka #zagęszczarka #wertykulatorelektryczny #pilarkatarczowa #osuszaczpowietrza #nagrzewnicaelektryczna #myjkawysocisnieniowa #przyczepa #kosiarkaspalinowa #szlifierka #betoniarka #drabina

 

 b_180_120_16777215_00_images_klamki_Obszar_roboczy_1.png

Kolejny tydzień zaczynamy z rabetem -10% na węże ogrodowe, bębny oraz inne #narzędziaogrodowe❗️

Nie przegap okazji 👉 oferta ważna do 27.06.2020r.

🏃‍♂️🏃‍♀️ul. Wiśniowieckiego 123 C Nowy Sącz

  Grupa V33 specjalizującej się w ochronie drewna. Obecnie uznawana jest jednego z wiodących, europejskich producentów innowacyjnych rozwiązań w zakresie farb i środków ochrony drewna.Grupa V33 specjalizującej się w ochronie drewna. Obecnie uznawana jest jednego z wiodących, europejskich producentów innowacyjnych rozwiązań w zakresie farb i środków ochrony drewna.

b_180_120_16777215_00_images_Beckers_Designer-Colour_Broszura_2017-15.jpeg     Farby Beckers już  w kolorze!

     

b_180_120_16777215_00_images_news_2018_20180611_nac.jpg Dzięki produktom NAC w łatwy sposób przygotujesz ogród do sezonu, zadbasz o trawnik, rośliny, nawodnienie a także utrzymasz porządek wokół domu !

b_180_120_16777215_00_images_assets_rodo.pngOchrona danych osobowych naszych Klientów to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Zależy nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

b_180_120_16777215_00_images_news_2018_20180514_kara-panele-01.jpgSzukasz pomysłu na odnowienie podłogi? Interesują Cię tylko trwałe i modne wykończenia ? Panele podłogowe to doskonały wybór – zarówno do salonu, jak i sypialni czy kuchni.

b_180_120_16777215_00_images_news_2018_20180501_12.05.2018.jpg W naszej ofercie znajdują się farby Śnieżka Satynowa, Śnieżka Barwy Natury, Ceramiczna Farba Magnat, emulsje, barwniki, emalie.