AKTUALITY

Zmiana godzin pracy

21-12-2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o godzinach pracy Centrum...

czytaj więcej >

Nie przegap okazji !

19-12-2016

 Aż 10 % rabatu na wszystkie choinki..

czytaj więcej >

10 % na panele podłogowe

13-12-2016

 Dla posiadaczy Karty Stałego Klienta mamy co tydzień...

czytaj więcej >

Dzień otwarty z firmą Dolina Nidy

07-11-2016

Dzisiaj tj. 7.11.2016 r. mieliśmy przyjemność gościć...

czytaj więcej >

Dni Otwarte z firmą Kerakoll

12-10-2016

 W dniu 12.10.2016 r. w godzinach7:00 - 12:00...

czytaj więcej >

Prezentacja produktów Koelner

15-09-2016

 W dniu 14.09.2016 r. w godzinach 9:00 -...

czytaj więcej >

Poznaj "stare deski" Cera…

13-09-2016

 W naszym salonie łazienek pojawiła się nowa ekspozycja...

czytaj więcej >

Najlepsza Ekspozycja na Agropromocj…

05-09-2016

 Za nami XXVI Agropromocja największa wystawa rolnicza w...

czytaj więcej >

Agropromocja 2016

02-09-2016

 Agropromocja jest największą wystawą rolniczą w naszym regionie...

czytaj więcej >

Promocja 3x Gratis

01-09-2016

 Zapraszamy Klientów do punktów sprzedaży Ramex do udziału...

czytaj więcej >

Nawbud - nowoczesne rozwiązania

04-08-2016

 Nawbud to dynamicznie rozwijająca się firma w branży...

czytaj więcej >

Konkurs "Wakacyjne Zakupy…

18-07-2016

 Zapraszamy do udziału w Konkursie „Wakacyjne zakupy”.

czytaj więcej >

Marcello i Ottavio wyjątkowa kolekc…

04-07-2016

Marcello i Ottavio to dwie najnowsze kolekcje...

czytaj więcej >

Kolekcja Flint w Ramex

01-07-2016

Ceramika Color po raz kolejny udowodniła, że...

czytaj więcej >

Systemy kominowe Leier

08-06-2016

Dziś tj. 08.06.2016 r. gościliśmy specjalistę do...

czytaj więcej >

b_800_600_0_00_images_Pismo.jpg

 b_800_600_0_00_images_konkurs__I_Obszar_roboczy_1.jpg

 

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, w którym do wygrania jest myjka ciśnieniowa Rawlplug. Regulamin Konkursu zawiera warunki uczestnictwa i jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ramex.pl.  Informacje na temat zasad i Konkursu Klienci mogą uzyskać pisząc na e-mail: .

 • 1 DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

 1. Organizator- Ramex sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 123C, posiadający NIP o numerze 734-351-69-36, REGON 122671197.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki kwalifikujące ją do uczestnictwa w Promocji, z wyłaczeniem firm.
 3. Strona internetowa Organizatora – przez stronę internetową rozumie się stronę o adresie pl
 4. Materiały Informacyjne - materiały drukowane oraz materiały elektroniczne, w szczególności strona internetowa Ramex sp. z o.o. S.K.A oraz wszelkie informacje dystrybuowane przez Organizatora do Uczestników.
 5. Punkt sprzedaży– Market w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123C
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 21.06.2021r i trwa do 31.07.2021r.
 2. Celem Konkursu jest zwiększenie relacji z klientami, wzbudzenie zainteresowanie swoimi produktami i usługami oraz zwiększenie sprzedaży przez Organizatora oraz zachęcenie do systematycznej współpracy Uczestników z Organizatorem.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian lub daty zakończenia bądź przedłużenia Konkursu nastąpi w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 4. Promocje nie łączą się.

 

 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być :
 • pełnoletni Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Konkursu nabyli Produkty Promocyjne.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
 2. Uczestnikiem Konkursu jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
 3. a) w okresie od 21.06.2021 – 31.07.2021 zrobi zakupy za min. 500 zł brutto w Markecie Budowlanym Ramex w Nowym Sączu
 4. b) wyśle do działu marketingi na adres zdjęcie zrealizowanego projektu produktu/porduktów, zakupionych w Centrum Materiałów Budowlanych Ramex wraz z paragonem. 
 5. 4 NAGRODY

 

 1. Zwycięzcę Konkursu wyłania trzyosobowa Komisja, która z pośród nadesłanych zdjęć wybierze najciekawsze
 2. Nagrodę w Konkursie otrzyma osoba, która spełniła warunki opisane w §3 Warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Nagrodą w Konkursie” jest Voucher o wartości 1500 zł , 1000 zł oraz 500 zł.

 

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4.08.2021 na stronie internetowej, Facebooku oraz na Informacji w Markecie w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123 C.
 2. Nagrodę będzie można odebrać od dnia 9.08.2021 w siedzibie Firmy Ramex Sp. z o.o. S.K.A. 

 

 • 5 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO KONKURSU

 

 1. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi z tytułu Konkursu mogą być składane drogą mailową na adres   przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty powstania uwagi lub zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone po terminie opisanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Pisemna informacja powinna zawierać dokładne dane, adres reklamującego, jak również opis i przyczynę uwagi lub zastrzeżenia.
 3. Organizator rozpatrzy zgłoszony wniosek w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne nagród oraz szkody powstałe podczas transportu. Odpowiedzialność za wady przedmiotów stanowiących nagrody ponosi producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Konkursie, a w szczególności za wadliwe działania poczty elektronicznej oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku materiałów informacyjnych dotyczący Konkursu.

 

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej ploraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym powiadamianiu Uczestników za pośrednictwem strony internetowej pl.
 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu Konkursu na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury opisanej w 5 w niniejszym Regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b_800_600_0_00_images_plakat_Obszar_roboczy_1.png

 

Dzisiaj świętujemy urodziny Szefa !
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego :)

b_800_600_0_00_images_G502.pngb_800_600_0_00_images_G501.png

    

b_800_600_0_00_images_Kartka_wiateczna.jpg

 

 

 

Ziemia uniwersalna BIOVITA jest niezastąpionym podłożem do sadzenia oraz przesadzenia roślin ozdobnych w domach, ogrodach, na balkonach czy tarasach.
W RAMEX dostępna za jedyne 10,99 zł 💸 50 L❗
Taniej nie kupisz 👍
Zapraszamy 👋
🛒 Ramex - ul. Wiśniowieckiego 123 C Nowy Sącz🛒
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy idealne rozwiązanie dla wszystkich ceniących swój czas i lubiących kompleksowe rozwiązania. 
Oferujemy zakup paneli i podłóg z usługą montażu
z 15 % rabatem*
Zapraszamy do  Ramex - ul. Wiśniowieckiego 123 C Nowy Sącz
Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły oferty
184441404
*dotyczy określonych modeli paneli i podłóg
 

 

 

  Grupa V33 specjalizującej się w ochronie drewna. Obecnie uznawana jest jednego z wiodących, europejskich producentów innowacyjnych rozwiązań w zakresie farb i środków ochrony drewna.Grupa V33 specjalizującej się w ochronie drewna. Obecnie uznawana jest jednego z wiodących, europejskich producentów innowacyjnych rozwiązań w zakresie farb i środków ochrony drewna.

nac.jpg Dzięki produktom NAC w łatwy sposób przygotujesz ogród do sezonu, zadbasz o trawnik, rośliny, nawodnienie a także utrzymasz porządek wokół domu !